Hooggevoeligheid als kracht
Ontdek al de voordelen van hooggevoeligheid
#{siteTitle}

Carolina Bont over intuïtie, mindfulness en hooggevoeligheid

Je bent meer dan enkel je lichaam en je hebt een subtiele innerlijke stem die van alles te zeggen heeft over jouw ontwikkeling, geluk en overleving. Die moedige stem is je intuïtie, de directe verbinding met je levenskracht.

Carolina's Blog

Waaraan herken ik een goede partner?

door Carolina Bont

24490113_mlBepaalde kwaliteiten zijn essentieel om een goede partner te kunnen zijn. Maar deze kwaliteiten alleen zijn niet genoeg om in harmonie als geliefdes met elkaar samen te leven. De voor jou beste partner biedt precies datgene wat jij nodig hebt in een relatie. Hoe beter jij jezelf kent en begrijpt en hoe beter je zelfwaardering is, hoe groter je kansen op een vervullende relatie. Soms worden mensen van het een op andere moment verliefd opelkaar. Maar veel meer liefdevolle relaties zijn begonnen met wederzijds respect en plezier in elkaars gezelschap.

 

 

Begin met zelfonderzoek

Begin je zoektocht naar een goede partner bij jezelf. Onderzoek wat je van de relatie en van hem of haar verwacht en welke eigenschappen jij belangrijk vindt. Alleen met zelfkennis kun je de juiste partnerkeuze maken. Zelfkennis bevordert je intuïtie waardoor je betere keuzes gaat maken.Wanneer je herhaaldelijk negatieve keuzes hebt gemaakt moet je weten welke rol je onbewuste hierbij speelde voordat je een positieve keuze kunt maken.

Wees oprecht tegenover jezelf, zodat je een geliefde vindt die ook oprecht tegen je is. Om een goede partner te krijgen moet je zelf net zo’n goede partner kunnen zijn.

Laat het perfecte plaatje los

‘’Bij het zoeken naar een partner gaan veel mensen teveel uit van een ideaalbeeld dat niet bestaat. Door jezelf teveel te beperken in je opties kun je je eigen geluk in de weg staan.’’Vraag je af of de eisen die je aan je toekomstige partner stelt inderdaad zo wezeliijk zijn voor je geluk’’, schrijft psycholoog Maarten C.Berg. Opbouwend kritisch zijn en tegelijkertijd acceptatie vermogen beoefenen brengt je in de realiteit.Dan zul je de juiste persoon vinden omdat je eerder zijn of haar kwaliteiten herkent die je aantrekkelijk vind.

 Een goede partner is iemand met… 

… zelfkennis en mensenkennis

Zelfkennis en mensenkennis zijn essentieel. Problemen horen bij het leven, maar ze hoeven niet onoverkomelijk te zijn als je de situatie kunt doorgronden en een helder beeld hebt van je eigen rol. Als je partner geen enkel inzicht heeft, ook niet in zijn of haar eigen gedrag, sterke en zwakke punten, zal jullie relatie niet veel kans hebben.

… een constructieve houding

Het mooie en tegelijkertijd ook vervelende van een relatie is dat je niet alleen met jezelf te maken hebt. De oplossing van problemen ligt daarmee niet alleen in je eigen handen, maar ook in de handen van je geliefde. Het is frustrerend als hij of zij geen enkel idee heeft hoe ruzies ontstaan of terugkerende patronen niet herkent. Dan loop je steeds tegen dezelfde muur op, terwijl jij juist een stap verder wilt komen.

… oog voor andermans belangen

Sommige mensen willen conflicten niet oplossen, maar willen vooral gelijk krijgen. Ze hebben alleen oog voor hun eigen belangen en willen altijd hun zin krijgen. Dat veroorzaakt onoverkomelijke problemen in een relatie. En iemand die chronisch weigert om relationele problemen te bespreken, is daarmee ontrouw aan zijn verbintenis.

 … een positieve instelling

Wezenlijk voor een gelukkige relatie is dat je elkaars kwaliteiten ziet en waardeert, meeleeft met de ups en downs en echt blij kan zijn met elkaars succesen.

Iedereen heeft zo zijn kwetsbare plekken en hebbelijkheden maar dat hoeft geen belemmering te zijn voor een goede relatie, als je je kunt aanpassen aan die kanten van elkaar en er zorgzaam mee omgaat.

Als je partner echter constant een negatieve houding heeft en altijd bevestiging nodig heeft of apathisch op de bank zit, dan heeft hij of zij vast ook geen energie om zich om jou en jullie relatie te bekommeren.Behalve dat je je zorgen maakt,ga je jezelf misschien ook nog eens de schuld geven van die negatieve houding.

 … toewijding

‘’Een van de meest trieste redenen dat een relatie stukloopt, is dat geen van de partners de waarde ervan beseft totdat het te laat is’’, zeggenJohn Gottman en Nan Silver naar aanleiding van hun bekende relatieonderzoek.Toewijding is essentieel voor een duurzame relatie, dus vermijd iemand met bindingsangst. Je hoeft niet alles samen te doen of het altijd met elkaar eens te zijn. Veel belangrijker is het om in elkaar geïnteresseerd te zijn en te weten waar de ander mee bezig is. Want dat is wat we uiteindelijk allemaal diep van binnen nodig hebben: als persoon geaccepteerd en gewaardeerd worden.

 

Zie ook blog: Zes fabeltjes over relaties en het vinden van een geschikte partner

 

Boekentips:

De zevenpijlers van een goede relatie – Dr John Gottman & Nan Silver

Pluk het geluk in de liefde – Maarten C.Berg

Getting the love you want – Harville Hendrix

Hoogsensitiviteit als kracht – (hoofdstukken: Liefdesrelaties, Hartstocht en inzicht, Seksuele energie.) – Carolina Bont

Ontdek je hooggevoelige en intuïtieve kracht

Enkele reacties van online cursisten: