Hooggevoeligheid als kracht
Ontdek al de voordelen van hooggevoeligheid
#{siteTitle}

Carolina Bont over intuïtie, mindfulness en hooggevoeligheid

Je bent meer dan enkel je lichaam en je hebt een subtiele innerlijke stem die van alles te zeggen heeft over jouw ontwikkeling, geluk en overleving. Die moedige stem is je intuïtie, de directe verbinding met je levenskracht.

Carolina's Blog

Met beide benen op de grond door een sterke intuïtie

door Carolina Bont

Kinesiologie interviewde Carolina voor een uitgebreid artikel over intuïtie. “Carolina Bont brengt met haar boeken meer mee dan inspiratie alleen. In haar boeken vind je vele concrete oefeningen en praktische tips om intuïtie handen en voeten te geven.”

Interview met Carolina Bont

Kinesiologie

Januari 2011

Tekst: Marjolein Boeren

Op de jaardag van de BvK 2010 was het thema ‘Intuïtie’. Naar aanleiding daarvan hebben we in het tijdschrift een paar keer aandacht geschonken aan dit bijzondere fenomeen. Er kwamen inspirerende ideeën voorbij. Carolina Bont brengt met haar boeken “Hoogsensitiviteit als kracht” en “Versterk je uitstraling” meer mee dan inspiratie alleen. In haar boeken vind je vele concrete oefeningen en praktische tips om intuïtie handen en voeten te geven. Het mooie is dat je hierdoor merkt dat intuïtie makkelijk te integreren is in je dagelijkse functioneren. En als je dat lukt, maakt het je sterker, effectiever en evenwichtiger. Ik hield een interview met Carolina Bont om te kijken hoe je als kinesioloog sterker kunt worden door je intuïtie te gebruiken.

Je hebt boeken geschreven over hoogsensitiviteit en uitstraling, prachtige intuïtiekaarten ontwikkeld en in je Centrum worden workshops en trainingen gegeven o.a. ook op het gebied van aura-reading. Wat was voor jou de reden om dit werk te gaan doen?

In 1985 ben ik begonnen met het Centrum voor Effectieve Intuïtie, waar we in korte workshops, trainingen maar ook via een volledige meerjarige opleiding mensen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling door het trainen van hun intuïtie. In mijn privépraktijk coach ik leidinggevenden uit het bedrijfsleven. En daarnaast heb ik in de afgelopen jaren vijf boeken geschreven over de kracht van intuïtie. Toen ik destijds begon met het Centrum voor Effectieve Intuïtie hoorde je het woord intuïtie nog nauwelijks in Nederland. Er was bij mij al jong de noodzaak om te kijken hoe ik het beste met mijn intuïtieve gevoeligheid om kon gaan. In dat hele proces heb ik veel geleerd over mijzelf maar ook over het belang van het ontwikkelen van intuïtie. Intuïtie is een natuurlijk vermogen, het is je innerlijke wijsheid en een van de belangrijkste factoren voor succes op alle gebieden in het leven.
Intuïtie werkt als een innerlijk kompas. Het werkt beschermend tegen belastende energie en activeert positieve energie. Wat ik doorgeef in mijn trainingen en opleiding is veel meer dan enkel een interessante methode om je intuïtie te ontwikkelen. Je leert een nieuwe manier van waarnemen, een nieuwe manier van Zijn. Je gaat daardoor anders kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Dat werkt diep door in het gevoel over jezelf, in je functioneren en in je relaties. Het biedt meer mogelijkheden en het geeft een nieuw gevoel van welzijn, zo blijkt steeds weer.

Veel mensen betrekken bij hoogsensitiviteit het paranormale. In jouw boeken wordt bewust een andere weg gekozen. Wat is voor jou sensitiviteit?

Sensitiviteit betekent gevoelig zijn voor subtiele nuances. Dit is van essentieel belang voor de ontwikkeling van je intuïtie. Het is niet alleen van belang voor resultaten in je werk en voor elke vorm van communicatie maar ook voor je vermogen om gelukkig te zijn. Zonder sensitiviteit zul je veel mooie ervaringen negeren of niet opmerken en je gevoel voor humor zal op een laag pitje staan. Zowel hoogsensitieve personen als niet hoogsensitieve personen kunnen hun sensitiviteit zo ontwikkelen dat deze een intuïtieve vaardigheid wordt. Selectief leren omgaan met alles wat op je afkomt aan indrukken, energie en informatie is daarbij essentieel. Hoogsensitieve eigenschappen komen voort uit een (te) grote ontvankelijkheid voor innerlijke en uiterlijke signalen. De meeste mensen hebben, bij wijze van spreken, twee antennes om die signalen op te vangen terwijl hoog sensitieve personen, daar meer antennes voor hebben. Al die opgevangen informatie en indrukken moeten verwerkt worden.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen gevoeligheid, die aangescherpt wordt door oefening en aandacht waardoor je intuïtie gaat meespelen enerzijds en overgevoeligheid anderzijds. Overgevoeligheid heeft vaak tot gevolg dat je jouw ervaring laat afhangen van gebeurtenissen: je geeft het roer uit handen. Intuïtieve gevoeligheid betekent opmerkzaamheid, optimale aandacht. Hoe meer je die intuïtieve gevoeligheid toe kunt laten, des te meer merk je kleine details op en waardeer je die. En je verhoogde opmerkzaamheid van je omgeving maakt je handelingen effectiever.

In de huidige tijd krijgen we veel meer prikkels binnen dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Veel mensen lopen tegen hun grenzen aan door die hoeveelheid prikkels. Worden we sensitiever of is het een kwestie van zorgen voor minder prikkels?

Leren er mee om te gaan en op tijd je rust nemen is allebei aan de orde. Naarmate er meer prikkels zijn, meer lawaai, indrukken en informatie, is het lastiger om in balans te blijven. Het vraagt in ieder geval, om te beginnen, een bewuste keuze voor evenwicht. Om die keuze te kunnen maken zul je je eerst bewust moeten zijn van je dagelijkse energetische toestand. Je zult moet leren op te merken als je uit balans begint te raken of bent. Bij die gewaarwording begint het. Hoe eerder je merkt dat je stevigheid verliest, dat je het contact met je zelf verliest, des te makkelijker kun je jouw evenwicht weer herstellen. In mijn lesprogramma’s besteed ik veel aandacht aan het vergroten van de stressbestendigheid.

Een vooroordeel is dat praktisch werken en intuïtie niet samen gaan. Wij werken veel met protocollen en afspraken hoe te testen. Hoe kun je toch een wisselwerking tussen praktisch werken en intuïtie inzetten bevorderen?

Wij zijn opgevoed met het idee dat intuïtie en rationaliteit een tegenstelling vormen. Maar die twee gaan veel beter samen dan we meestal beseffen. Afstemmen op je intuïtie betekent niet je rationele vermogen niet gebruiken. Het gaat juist om een goed samenspel. Die wisselwerking kun je bevorderen door op te letten hoe je je kwaliteiten gebruikt en welke rol je intuïtie daarin speelt. Let niet teveel op je zwaktes, ontdek waar je kracht ligt en gebruik die persoonlijke kracht op nieuwe manieren. Op die manier is het makkelijker om je zwakke punten te zien en te verbeteren of te compenseren. Het inzetten van je kwaliteiten verrijkt je leven. Door je sterke kanten te kennen, ze in je dagelijks leven te gebruiken en te vergroten word je gelukkiger.

Je intuïtie is meer beschikbaar als je ook op die manier naar je cliënten kijkt. Ook al komt iemand met klachten en blijft het nodig te zien waar die uit voort komen. Dan nog blijft het belangrijk om de kwaliteiten te zien en wat goed gaat. Stem af op je intuïtie en vraag: wat zijn de kwaliteiten van deze persoon? Op welke manier is zij of hij gezond en vitaal? Wat functioneert wél goed? Wat heeft zij of hij nodig? Op welke manier kan ik deze persoon stimuleren zijn gezondheid te bevorderen? Oordeel niet te gauw. Als je je oordeel over een persoon en/ of over de klacht even opschort, geef je ruimte aan je intuïtie.

Om je intuïtie in te kunnen zetten en een betere uitstraling te krijgen kun je jezelf trainen en workshops/ opleiding volgen. Echter, intuïtie wordt voor een groot deel beïnvloed door je onbewuste waarneming. Staat meer kennis of er bewust aan werken het inzetten van intuïtie dan niet in de weg?

Ik werk ervaringsgericht. Dat betekent dat je korte stukken theorie krijgt die je leren hoe je je intuïtie kunt stimuleren en in kunt zetten. Je bent dus vooral bezig om je intuïtie te trainen door middel van verschillende technieken en dat geldt voor elke workshop, training of lesdag. Je hebt veel interactie met anderen. Tijdens dat hele proces leer je daardoor niet alleen veel van je eigen intuïtie over jezelf en je eigen manier van functioneren, maar ook over de wisselwerking die je met anderen hebt. Je chakra’s zijn krachtbronnen. In de opleiding ga je ook elk chakra verkennen op een intuïtieve manier. Dat werkt helend en geeft inzicht.

Je kunt leren je te richten op positieve zaken/emoties. Daarbij is het belangrijk dat je leert ‘filteren’, zodat je niet overspoeld wordt door indrukken van buitenaf. Maar hoe selecteer je en zorg je dat je wel een afspiegeling krijgt van de werkelijkheid?

Het gaat er niet zozeer om dat je je alleen maar zou moeten richten op positieve dingen. Het gaat erom dat je zinvol bezig bent en dat je kunt genieten van je leven. De kunst is dan om te leren een teveel aan prikkels en onnodige ballast los te laten. Juist ook in tijden van crisis en verdriet is het erg belangrijk om je eigen ruimte vrij te houden en compassie te hebben voor jezelf. In mijn boek Versterk je uitstraling geef ik daar effectieve oefeningen voor. Uitstraling komt voort uit leren afstemmen op je innerlijke kracht. We doen vaak alsof onze huid onze begrenzing is maar veel van je energie is om je heen. Dat is bewust of onbewust voelbaar voor je omgeving. Je kunt leren bewuster te gaan opmerken wat je uitstraalt en wat anderen naar jou uitstralen. Door je aandacht en energie te leren richten, bescherm je je energieveld en kun je gemakkelijker bij je zelf blijven.

Zeven tips om intuïtie en uitstraling te versterken

  1. Ontdek je intuïtie door te zien welke rol ze speelt bij je kwaliteiten en bij de dingen die je graag doet.
  2. Ga bewuster om met je uitstraling. Hou je eigen ruimte vrij en stop bij vermindering van energie met haasten.
  3. Oordeel niet te snel over jezelf, anderen of een situatie. Stel dat even uit zodat je intuïtieve waarneming een kans krijgt.
  4. Laat je verstand je intuïtie respecteren zodat die twee goed kunnen gaan samenwerken.
  5. Merk op van welke kleine dingen/activiteiten je opknapt en vermeerder ze door de dag heen
  6. Merk op welke kleine dingen je dwarszitten en beheer ze beter of los ze op.
  7. Zorg elke dag voor kleine inspiratiemomenten voor jezelf.

Als je je afschermt voor negatieve invloeden, hoe weet je dan dat je hierin niet doorschiet en jezelf dus meer dan nodig is afsluit?

Afschermen is iets anders dan jezelf afsluiten. Jezelf afsluiten betekent meestal dat je je uitstraling verkleint. Hierdoor kun je je eigen kwaliteiten minder inzetten en ook het contact met je omgeving is dan beperkter. Afhankelijk van de mate waarin je behoefte hebt aan ontwikkeling zul je dit mechanisme wel of niet opmerken. Jezelf afschermen of op energieniveau beschermen, zoals ik dat onderwijs, zorgt er echter voor dat je je zelf en je mogelijkheden juist de ruimte geeft. Je versterkt het contact met jezelf en met je omgeving.

Je uitstraling versterken gaat beter als je afstemt op je eigen innerlijke kracht. Innerlijke kracht is ook een belangrijk onderdeel van een goede intuïtie. Versterkt je uitstraling je intuïtie, of is het andersom?

Het voordeel van een bewustere uitstraling is dat je je eigen houding positief beïnvloedt en indien nodig corrigeert. Je versterkt je aanwezigheid. Je merkt op hoe je overkomt en welke onbewuste signalen je afgeeft. Het begint allemaal bij bewustzijn. Het bewustzijn van het feit dat je een inzichtgevende kracht in je hebt: je intuïtie, en dat je een uitstraling hebt. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat je bewustzijn een kwaliteit van licht is dat meer straalt naarmate jij bewuster functioneert. Als je de bewuste intentie hebt om je innerlijke kracht aan te spreken, bevorder je je uitstraling en intuïtie. En andersom ook. Het maakt niet zoveel uit welke invalshoek je neemt. Het gaat om de intentie en welke aandacht jijzelf als eerste nodig acht op een bepaald moment.

Als je niet hoogsensitief bent, welke les haal je dan uit jouw boeken?

Al mijn boeken gaan over de kracht van intuïtie. Maar elk boek heeft weer een andere invalshoek. Hoogsensitiviteit als kracht bijvoorbeeld is voor hoogsensitieve personen interessant maar ook voor mensen die hun intuïtie willen ontwikkelen. En door Versterk je uitstraling kun je leren hoe je je kwaliteiten meer kunt laten zien en hoe je je intuïtie daarbij kunt inzetten.

Ontdek je hooggevoelige en intuïtieve kracht

Enkele reacties van online cursisten: