Hooggevoeligheid als kracht
Ontdek al de voordelen van hooggevoeligheid
#{siteTitle}

Carolina Bont over intuïtie, mindfulness en hooggevoeligheid

Je bent meer dan enkel je lichaam en je hebt een subtiele innerlijke stem die van alles te zeggen heeft over jouw ontwikkeling, geluk en overleving. Die moedige stem is je intuïtie, de directe verbinding met je levenskracht.

Carolina's Blog

Je intuïtieve intelligentie

door Carolina Bont

Vrij stromend denken

Richard Carlson en Joseph Bailey leggen in “Liever langzaam leven” uit dat we twee manieren van denken hebben: analytisch denken en vrij stromend denken. Ze schrijven: “Vrij stromend denken wordt ook wel omschreven als intuïtie, creativiteit, inspiratie, wijsheid, inzicht, bewustwording of gedachten die uit het niets lijken te ontstaan.”

Persoonlijke groei

Analytisch denken richt zich op gegevens die al bekend zijn. Intuïtief denken zorgt ervoor dat je meer open staat voor nieuwe zienswijzes en is geschikter voor het vinden van onbekende oplossingen. Carlson en Bailey: “Door de analytische denkwijze los te laten en niet krampachtig uit te zoeken hoe het zit, creëren we een vacuüm die de vrij stromend denkwijze kan opvullen. Intuïtief denken is essentiëel voor je persoonlijke groei, verandering, ontwikkeling en evolutie.

Als we leren het grootste deel van onze tijd deze denkwijze te hanteren en analytisch denken te reserveren voor taken waarvoor we moeten plannen, berekenen en analyseren, wordt ons leven een stuk eenvoudiger. We gaan rustiger leven. We maken contact met diepere gevoelens die samengaan met geestelijke gezondheid: dankbaarheid, plezier, ontspannen, rust, medeleven en een gevoel van welbehagen.

Intuïtief, oftewel vrij stromend, denken is responsief, dat wil zeggen het stemt zich af op het moment. We reageren veel minder vanuit oude gewoonten of overtuigingen. Zonder die automatische reacties gaan we met iedere situatie op een passende en creatieve manier om. Als we leren aanvoelen wanneer we het beste met analytisch denken kunnen stoppen, komt deze manier van denken ten dienste te staan van vrij stromend (intuïtief) denken.”

Het belang van intuïtieve ontwikkeling

Rationeel denken is waardevol maar slechts een van de mogelijkheden die we hebben. Je intuïtieve intelligentie gebruiken is net zo belangrijk. De uitdaging zit hem in het op elkaar afstemmen van deze twee benaderingen.

Mijn ‘Effectieve intuïtie’ methode (1) is er op gericht dat ratio en intuïtie elkaar gaan aanvullen. Je kunt op die manier effectiever gebruik maken van je intuïtie. En je rationele kwaliteiten krijgen in samenwerking met je intuïtie ook meer kans. Door je intuïtie in te zetten, verruim je de grenzen van je denken. Zoals Dr. Jonas Salk, de uitvinder van het poliovaccin, zei: “De intuïtieve geest zal de denkende geest vertellen waar hij moet kijken.”

Leestip

(1) Opleiding Effectieve Intuïtie, eerste lesjaar: 10 lessen in een jaar, 1x per maand van 10.00 tot 15.30 uur. Dit traject gaat twee keer per jaar van start, in april en in november. Ga voor meer informatie naar de site van het Centrum voor Effectieve Intuïtie.

Ontdek je hooggevoelige en intuïtieve kracht

Enkele reacties van online cursisten: